STATEMENT THOMAS VAN DER PLAETSEN OMTRENT AFWIJKEND ANALYSERESULTAAT

“Naar aanleiding van een afwijkend analyseresultaat en de daarmee gepaarde voorlopige schorsing van wedstrijden wil ik meedelen dat ik geen prestatie bevorderende middelen heb genomen. Verder ben ik er van overtuigd dat ik deze middelen ook niet heb genomen zonder mijn weten.

De feiten zijn als volgt: op 3 september vond er bij mij thuis een onaangekondigde dopingcontrole buiten wedstrijd plaats. Mijn urinestaal werd vervolgens geanaliseerd in het controlelaboratorium van de universiteit van Gent in Zwijnaarde. Uit analyse op 24 september bleek dat er een verhoogde aanwezigheid van de stof humaan chorion gonadotrofine (hCG) in mijn urine aanwezig was.

Uit WADA richtlijnen blijkt dat het niet uitgesloten kan worden dat pathologische achtergronden de oorzaak kunnen zijn voor een te hoge aanwezigheid van hCG in mijn urine. Dit in acht genomen spreekt het NADO Vlaanderen van een afwijkend analyseresultaat voor niet specifieke verboden stoffen. Echter volgens het decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in sport zijn zij verplicht mij voorlopig te schorsen.

Ik wil er ten zeerste op wijzen dat een afwijkend analyseresultaat verschillend is van een positieve dopingtest. Een afwijkend analyseresultaat duidt op de noodzaak tot verdere analyse. Dit is in het belang van mijzelf omdat er medische condities zijn die een verhoogde concentratie van hCG als gevolg kunnen hebben. Momenteel onderga ik medische testen bij specialisten om dit uit te sluiten. In afwachting van de resultaten van deze testen heb ik een aanvraag ingediend om mijn B-staal volledig op mijn kosten te analyseren. Ik wacht de resultaten van de specialisten en bevindingen van het NADO verder af zodat ik de juiste stappen kan ondernemen om deze voorlopige schorsing zo snel mogelijk ongedaan te maken.”

Thomas Van der Plaetsen